2018. március 2., péntek

Fájl feltöltése Github tárolóba

Egy átlagos napon, egy átlagos feladaton dolgoztam, amikor egy teljesen átlagos, mondhatni triviális dolgot kellett megoldanom. Konkrétan: le kellett tárolni egy állományt egy megadott git tárolóba. Mi sem egyszerűbb, gondoltam naivan, de nem eszik olyan forrón a kását! Nem mennék bele túl mélyen a részletekbe, talán annyi is elég, hogy rendszeresen szoktunk sütni kép-fájlokat különböző felhőkbe. Természetesen az egész sütési folyamat automatizálva van, az eredmény pedig egy katalógusba kerül, ahol a kedves felhasználó ízlése szerint válogathat közülük. Kezdjük hát az egy pont nullával:
git add metadata ; git commit -m"New image available" ; git push

Két probléma is adódott:
 • Egyfelől nagyon ronda, persze működik, és a Jenkins-nek is megvan a joga írni a tárolót, de én valami kifinomultabb megoldásra vágytam.
 • Másfelől pedig maga a sütés egy másik git tárolóból indul ki, szóval vagy valami ideiglenes könyvtárba dolgozok (/tmp, ram disk), aminek az életciklusát kezelni kell, vagy a git tárolóban a git tároló problémájával küzdök, és kényesen ügyelek rá, hogy mindkét tárolóba csak az oda illő dolgok kerüljenek be.
Elvetettem a git parancsok használatát, úgyis Github-on tartjuk a forrást, van annak saját API-ja, megoldom elegánsan a kérdést. A dokumentációt olvasva elég hamar megtaláltam, hogy a v1-es API-ban elérhető direkt fájl feltöltést kompletten kihajították, így a legfrissebb API verzióban nincs ilyenre lehetőség. Persze tudunk fájt feltölteni, viszont ki kell hozzá nyitni a motorháztetőt, azaz a .git könyvtárban kell műveleteket végezni az API segítségével. Lássunk is neki:

A script első felében a szükséges változókat definiáltam. A GITHUB_API_KEY-nek egy Personal Access Token-t generáltam a Github felületén. Következő lépésben kiderítettem az utolsó commit azonosítóját, és helyét. A JSON válaszok értelmezésére a Jq nevű parancs-soros eszközt választottam.

A git fa szerkezetben tárolja kódunk különböző állapotait, ezért egyel tovább kell mennünk, és meg kell tudnunk, hogy a commit melyik fához tartozik.

Most, hogy tudjuk az azonosítóját a fának, feltölthetjük az új fájlt, vagyis a blob-ot.

Kezd izgalmassá válni a dolog. Ahogy említettem a .git könyvtárban kézi-munkázunk, ami azt jelenti, hogy az imént feltöltött állomány pillanatnyilag sehová sem tartozik, ahhoz ugyanis egy fához kell csatolni azt.

Majd készítünk egy új commit-ot, amit összekapcsolunk az utolsó commit-tal, és az imént kreált fára irányítjuk.

Egy utolsó lépés maradt hátra, a master ágon a HEAD címkét át kell helyezni az újdonsült elkészült commit-ra.

Nem állítom, hogy pilóta vizsga kell egy egyszerű fájl feltöltéséhez, de azért nem árt ismerni, hogy miként is működik a git, hogyan tárolja és azonosítja az objektumokat, és nem utolsó sorban miként kezeli a címkéket. A teljes script elérhető itt.

2017. szeptember 26., kedd

Kiterjesztések írása Go nyelvi környezetben

Munkám során elkerülhetetlenné vált, hogy kicsit közelebbről is megismerjem a Go nyelv kiterjesztési képességeit. Konkrétan azt az aspektusát, amikor egy adott problémára több megoldás/kiterjesztés is létezik, és a programunknak futás időben kell a megfelelő implementációt felhasználnia. Tipikus példája ennek, amikor ugyanazon az interfészen keresztül különböző adatbazisokhoz tudunk kapcsolódni, tehát van az általanos dolgokat tartalmazó database/sql csomag, és a gyártó specifikus működést biztosító go-sql-driver/mysql. Az én esetemben azt kellett megoldani, hogy egy felhő alapú infrastruktúra automatizációs eszköz képes legyen szolgáltató specifikus ellenőrzéseket végezni.

Első lépésben hozzunk létre egy cloud nevű packaget és definiáljuk a közös interfészt, amit meg kell valósítaniuk az egyes kiterjesztéseknek. A példában egyetlen metódus szerepel, a CloudPlugin.Validate().

Ezután deklaráljunk egy map típust, ami az elérhető kiterjesztéseket gyűjti, és egy metódust amin keresztül a kiterjesztések regisztrálni tudják magukat.

Valamint írjunk pár segédfüggvényt, hogy a kliens kód is hozzáférjen a regisztrált kiterjesztésekhez.

Miután a közös résszel végeztünk, ideje egy konkrét implementaciót megvalósítani.

Amikor a Go runtime betolt egy packaget, akkor szépen sorban meghívja a fájlokban szereplő init() metódusokat, ezt használjuk fel arra, hogy a kiterjesztés beregisztrálja magát.

Nincs más dolgunk mint felhasználni a kiterjesztést, amihez szinték kihasználjuk a Go nyelv egyik adottságát. Ahogyan metódus hívásnál alulvonással helyettesithetjük azt a változót, amivel nem szeretnénk foglalkozni, az importálásnál is lehetőségünk nyílik berántani egy packaget anélkül, hogy használnánk azt.

Az eredmény pedig:
# go run main.go
openstack validator
Egy dologról szeretnék még szót ejteni. A cloud.Register() függvényt ha közelebbről megvizsgáljuk láthatjuk, hogy egyáltalán nem szál biztos, ami a példa program esetben nem okoz gondot. Viszont ha ismeretlen forrásból érkezhet regisztráció, akkor egy Mutexel garantálnunk kell a szálbiztos működést. Ezzel a témával a Go konkurencia kezelés gyorstalpaló cikkben foglalkoztam részletesebben.
A példaprogram teljes forráskódja a hiányzó RedHat implementációval együtt megtalálható GitHubon.

2016. október 19., szerda

Go konkurencia kezelés gyorstalpaló

Mikor elkezdtem ezt a blogot írni, érdeklődésem előterében a Java alapú technológiák voltak. Rengeteg téma merült fel az eltelt 7 évben, amiről szívesen írtam volna, de mivel nem kapcsolódtak szorosan az eredeti tematikához, ezek a bejegyzések sosem kerültek implementálásra. Szakítva ezzel a (rossz) hagyománnyal szeretnék az informatika világának szélesebb spektrumával foglalkozni ezen túl. Első Java mentes bejegyzésem témájának pedig a Go nyelv konkurencia kezelését választottam.

A Go nyelv körül elég nagy a sürgés-forgás mostanában, nem tudom pontosan miért örvend ekkora népszerűségnek. Számtalan jó tulajdonsága van, de szerintem mind közül a legfontosabb szempont, hogy a nyelv egyszerű. Nincsenek mögötte "bonyolult" ideológiák mint például az objektum orientált programozásban, vagy nem lehet benne egy dolgot száz féleképpen csinálni mint mondjuk a funkcionális nyelvekben. Kutyaközönséges, de modern procedurális nyelv annak minden előnyével és hátrányával. Akit részletesebben érdekel ez a terület érdemes Rob Pike előadását meghallgatni. Témánkra rátérve ugyanez az egyszerűség jellemzi a Go konkurencia kezelését is. Vannak az un. goroutinok, ezek segítségével lehet párhozamosítani a végrehajtást, és vannak a chanelek, amiken keresztűl zajlik a kommunikáció. Utóbbiból van szinkron meg aszinkron.

A program létrehoz egy c szinkron chanelt, majd elindít egy goroutint, és kiolvassa a chanleből az értéket, amit a goroutin beletesz. Mivel szinkron módban működik egyik végrehajtás sem megy tovább amíg a kommunikáció meg nem történik. Aszinkron channelt a méretének megadásával tudunk létrehozni. Kész is, mindent tudunk :) Akit részletesebben érdekel, mi történik a motor-háztető alatt, annak ajánlom a Go memória kezeléséről szóló cikket. Természetesen ennyivel nem ússzuk meg a dolgot, komolyabb alkalmazásnál szükségünk van meg egy pár dologra, hogy biztosítani tudjuk programunk helyes működését. Két csomagot fogunk felhasználni, az egyik a sync, ami szinkronizációs problémákra nyújt megoldást, illetve a sync/atomic, melynek segítségével elemi műveleteket végezhetünk. A Go nyelv dokumentációját olvasva számtalan helyen olvashatjuk, hogy nincs garancia, hogy adott dolog hogyan viselkedik mikor több végrehajtó szál birizgálja egy időben (nem 1 az 1-hez a goroutine és szál leképzés, de ettől most tekintsünk el). Alapvetően érték szerint adódik át minden, így a legtöbb esetben nincs is szükség különösebb szinkronizációra, de ha mégis, magunknak kell gondoskodni róla.

Kitaláltam egy egyszerű kis feladatot, amin keresztűl bemutatok pár fontos eszközt működés közben.
 • Legyen egy szál típus, ami 1000 véletlen számot generál, és a legnagyobbat elküldi feldolgozásra.
 • Egy másik az előzőtől kapott értékből kiindulva generál még 500 véletlen számot, a legnagyobbat gyűjti egy tömbbe és tovább küldi.
 • A harmadik feldolgozó nem csinál mást, mint számolja, hogy a kapott érték hány esetben volt az utolsó a tömbben.
 • Szabályozható legyen a goroutinok száma, a generálóból hány példány futhat egyidőben, valamint hány értéket generáljon összesen.
 • Mérjük a végrehajtás idejét a generálás kezdetétől.
A feladatnak semmi értelme, és biztos egyszerűbben is meg lehetett volna oldani, de igyekeztem minél több módszert belezsúfítani a megoldásba.

Első lépésben inicializáljuk a konstansokat, valamint az eredmény tömböt. Mivel az eredménnyel több szál is fog egy időben dolgozni szükségünk lesz valami zárolási logikára. Tekintettel arra, hogy az egyik szál írja a másik pedig olvassa én a sync.RWMutex-et választottam.

A következő kódblockban implementálásra kerül a statisztikázó egység.

Majd megírjuk a feldolgozó egységet.

Na most kezd igazán érdekes lenni a dolog. A generátor esetében tudni kell szabályozni, hogy hány darab fut egyidőben. A legkézenfekvőbb döntés, ha létrehozunk egy chanelt adott méretben, és beleteszünk egy értéket amikor indítunk egy új generátort, és kiveszünk egyet ha végzett a generátor. Ennek eredméyeképpen amikor megtelik a chanel programunk várakozik.

Miután elindítottuk a generáló szálakat szeretnénk megvárni amíg az összes végez. Ennek érdekében bevezetünk egy sync.WaitGroup-ot.

Egy utolsó dolog maradt a generátorral kapcsolatban, hogy szeretnénk az eltelt időt mérni a lehető legközelebb a generáláshoz. Ennek biztosítására én a sync.Once-ot választottam, ami garantálja ezt a működést.

Nincs más dolgunk mint megvárni és kiírni az eredményt.

A teljes forráskód elérhető itt.

Programunk gyönyörűen fut, de vajon mi történik a háttérben? Fordítsuk le a programot a Go beépített verseny helyzet elemzőjével.
go build -race
Ez után futtatva valami hasonló kimenetet kapunk:
==================
WARNING: DATA RACE
Read at 0x00c42000c2e8 by main goroutine:
 main.main()
   /Users/rkovacs/asd/src/asd/main.go:92 +0x731

Previous write at 0x00c42000c2e8 by goroutine 7:
 sync/atomic.AddInt32()
   /usr/local/Cellar/go/1.7.1/libexec/src/runtime/race_amd64.s:269 +0xb
 main.main.func1()
   /Users/rkovacs/asd/src/asd/main.go:37 +0x191

Goroutine 7 (running) created at:
 main.main()
   /Users/rkovacs/asd/src/asd/main.go:42 +0x31b
==================
time spent: 1121ms
last:not ratio: 499:1
Found 1 data race(s)
Futás idejű analízisből kiderült, hogy volt értelme elemi műveletben növelni a számlálót, hiszen verseny helyzet alakult ki, és máskülönben megjósolhatatlan eredménnyel zárult volna a futás.

A téma még nem merült ki ennyivel, de remélem sikerült egy gyors képet adnom a Go konkurencia kezeléséről. Ajánlom továbbá figyelmetekbe a Concurrency is not parallelism és a Go concurrency patterns előadásokat.

2016. szeptember 30., péntek

Üzenet hitelesítése Java és Go szervizek között

Java fejlesztés mellett időm egy részét Go programozással töltöm, és egy olyan feladaton volt szerencsém dolgozni, amely mindkét platformot érintette. Napjaink modern alkalmazásai kisebb szervízekre vannak bontva, és igen gyakori, hogy az egyes szervízek eltérő technológiával kerülnek implementálásra. Konkrét esetben az volt az elvárás, hogy a szervízek közti kommunikációt aláírással hitelesítsem, a küldő fél Javaban, míg a fogadó Goban írodott. Mivel nem valami egzotikus kérést kellett megvalósítani gondoltam másoknak is hasznos lehet a megoldás. Előljáróban még annyit kell tudni a rendszer architektúrájáról, hogy a Java kód indít virtuális gépeket, és az ezeken a gépeken futó Go szolgáltatáson keresztül végez beállítási műveleteket, ráadásul mindkét komponens nyílt forráskódú. Ezen két adottságból adódóan nem volt mód sem szimetrikus titkosítást használni, vagy egyéb más érzékeny adatot eljuttatni a futó virtuális gépre, sem pedig valami közös "trükköt" alkalmazni. Maradt az aszinkron kulcspárral történő aláírás, mi az RSA-t választottuk. Nem is szaporítanám a szót, ugorjunk fejest a kódba.

Kezdjük a fogadó féllel. A Go nyelv dokumentációját olvasva hamar ráakadhatunk, hogy létezik beépített crypto/rsa csomag. Nem bővelkedik a lehetőségekben, ugyanis csak PKCS#1-et támogat. Remélem nem spoiler, de a Go lesz a szűk keresztmetszet választható sztenderdek közül. Létezik persze külső csomag pl. PKCS#8 támogatással, de mi a biztonsági kockázatát kisebbnek ítéltük a beépített bár gyengébb eljárásnak, mint a külső kevesek által auditált megoldásnak. A crypto/rsa csomagnál maradva az egyetlen lehetőségünk, hogy PSS (Probabilistic signature scheme) aláírásokat hitelesítsünk a VerifyPSS metódussal. Szóval nincs más dolgunk mint az RSA kulcspár publikus részét eljuttatni a virtuális gépre, és már mehet is a hitelesítés.


Küldés során a kérés teljes törzsét írtuk alá, így nincs más dolgunk mint a kérésből kibányászni a törzset és ellenőrizni a hitelességét.

Valamint implementálni és regisztrálni a kérés feldolgozót.

Természetesen tesztet is írtam az aláírás ellenőrzésére.

Miután megvagyunk a hitelesítéssel jöhet az aláírás Java oldalon. Kutattam egy darabig hogyan lehet PSS aláírást Java SE-vel generálni, de mivel a projektünknek már része volt a Bouncy Castle Crypto API, így kézenfekvő volt, hogy azt használjam fel.

A Java oldali kulcspár generálással tele van az internet, azzal nem untatnák senkit.

2016. január 23., szombat

Big Data trendek 2016

Remélem nem vagyok még nagyon elkésve egy ilyen témájú bejegyzéssel, csak most kezdődik az év, úgy gondolom belefér egy kis jövendő mondás. Nem kell megijedni, nem a kristály-gömbömből fogok olvasni, hanem a szakma neves képviselőinek jóslatait igyekszem közvetíteni. A Budapest Big Data Meetup idei első találkozója alkalmából a szervezők három embert kértek fel, hogy osszák meg gondolataikat a közösséggel, én pedig szeretném összefoglalni az ott hallottakat. Mielőtt az előadások elkezdődtek volna volt pár köz érdekű információ, melyek közül szerintem a legfontosabb, hogy megalakult a Budapest Spark Meetup. Csatlakozzatok, terjesszétek, stb.

Az első előadást Rátky Gábor tartotta "Climbing the slope of enlightment" címmel. Rövid bemutatkozás után felvázolta, hogy szerinte pontosan a hype ciklus melyik szakaszában jár a "big data", őszintén remélem igaza van Gábornak, mert meglátása alapján már felfelé mozgunk a völgyből, és lassan megtaláljuk helyét a világban a technológiáknak.
A figyelmet érdemlő technológiák közül elsőként az Amazon EMR 4-es verzióját említette meg, ami gyakorlatilag egy Hadoop as a Service (HaaS) szolgáltatás, ahol az infrastruktúrárol az Amazon gondoskodik, a fejlesztőnek csak a feladatok megírásával, futtatásával kell törődnie, meg persze a számla kiegyenlítésével hónap végén. Legfontosabb tulajdonságainak az alábbiakat gyűjtötte össze:
 • Az EMR a legnagyobb Hadoop distribúció piaci részesedés alapján
 • Nagyon jó a többi Amazon szolgáltatással az integráció, mint például EC2, S3 vagy Redshift
 • Apache Bigtop-re épül
 • Könnyen lehet ideiglenes (ephemeral) fürtöket létrehozni és megszüntetni
 • Intelligens skálázhatóság
 • Spark 1.5 támogatással rendelkezik, és gyorsan adoptálják az újabb verziókat
 • Az EMR homokozóban friss technológiákat lehet kipróbálni mint az Apache Zeppelin
 • Igazán azoknak ajánlott, akik egyéb Amazon szolgáltatásokat is használnak, vagy nem okoz problémát elköteleződni egy beszállító felé
Megkerülhetetlen szereplő az Apache Spark, ha 2016-os trendekről beszélünk, Gábor sem hagyhatta figyelmen kívűl. Csapatuk, a Secure Sauce Partners is aktívan használja, dübörögő technológia, sok területen hódít, és nem méltán örvend ekkora népszerűségnek. Egy mondatban összefoglalva a Spark egy olyan keretrendszer, amivel elosztott alkalmazásokat lehet fejleszteni, és megfelelő programozással az elosztott futtatásról a Spark gondoskodik. Első pontnak is ezt emelte ki, de lássuk mi volt a többi:
 • Ugyanaz a kód fut az egy gépestől a sok gépes rendszerig, "Write once, run anywhere"
 • Hatalmas lendülettel fejlődik, köszönhetően a felhajtásnak is ami körülveszi
 • Szaporodnak a Spark primitívekre épülő keretrendszerek, mint például DataFrame, MLLib
Gábor személyes kedvencére tért még ki az előadásában az Apache Zeppelinre, ami egy hiánypótló, web alapú, interaktív adat elemző eszköz. A projekt jelenleg az Apache inkubátorban fejlődik roham léptekkel. Gábor véleménye szerint az egész adat analízis eddig a programozói interfészeken keresztűl történt, történik, és ő reméli, hogy a 2016-os év az ökoszitéma köré épülő felhasználói felületek éve lesz. Ennek a területnek egyik úttörője a Zeppelin, mert:
 • Feladatoknak 80%-a az adat munging, és ezt (is) könnyíti meg a projekt
 • Legjobb alkalmazás csoportban adat-halmazokon dolgozni
 • Egyszerű(bb)en elvégezhető vele az adat-halmazok definiálása, a lépések és az eredmény megosztása
 • REPL-ben jártas adat-elemzőknek otthonos környezet
Végül pár pontban összeszedte mit vár a 2016-os évtől:
 • Konszolidáción mennek keresztül az eszközök, és így az egész ökoszisztéma
 • Az SQL alapú megoldások erősödni fognak
 • A már említett kiegészítő eszközök sokasodnak
 • +1-nek pedig az IoT
A következő előadást a RapidMiner képviseletében Prekopcsák Zoltán tartotta. Sajnos írásos anyag híján csak az emlékezetemre támaszkodhatok, hogy miről is beszélt pontosan.

Téma volt a Spark, aktív felhasználói a keretrendszernek, és két fontos dolgot is mondott ezzel kapcsolatban:
 • Reméli a hiba javítás nagyon nagy fókuszt kap a jövőben, mert véleménye szerint ezen a területen nagyon sok munka van
 • Az a tapasztalata, hogy sok vállalat, akik letették a voksukat a Spark mellett, nem félnek frissíteni a rendszert, és bátran ugranak bele egy-egy újabb verzióba
Zoltán szerint is az SQL technológiák nagyobb térnyerése lesz jellemző az évre, valamint a biztonságot - mind adat, mind rendszer szinten - célzó fejlesztések lesznek a közép pontban.

Harmadikként Mátyás János adott elő a Hortonworks színeiben. A Hortonworks egy teljesen nyílt forrású Hadoop disztribúció, a HDP fejlesztésére és támogatására szakosodott szilícium-völgyi vállalat. A szokásos bemutatkozás után János összefoglalta miről is szólt a 2015-ös év big data szempontból:
 • Az Apache Spark éve volt
 • Az SQL még mindig nagy dolog, miért is dobnánk ki az ablakon több évtizednyi tudást
 • Az adatok mozgatása a Hadoop fürtökbe nagy kérdés volt/lesz, és ez adott lét jogosultságot olyan alkalmazásoknak mint az:
A 2016-os előrejelzések terén rengeteg tényezőt kell figyelembe venni, amit külön nehezít, hogy a HDP több mint 22 Apache projektet ölel körbe, ezért János inkább technológiai szempontból szedte össze az érdekesebb trendeket.

Elsőként az adatok tárolása körüli munkákat emelte ki mint például az Erasure Coding a HDFS fájlrendszerben és az archív adatokat tároló rendszerek támogatása. Mindkettő fejlesztésnek a költség hatékonyság a fő mozgató rugója.

A HDFS az EC bevezetése előtt csak teljes blokk replikációt támogatott, ami azt jelenti, hogy a replikációs faktornak megfelelő darab számban minden adat tárolásra került. Az újításnak köszönhetően alap értelmezetten 6 adat blokkhoz 3 paritás blokk tartozik. Ennek hála tárhelyet spórol az eljárás, és megnöveli az írási sebességet, miközben a hiba tűrés ugyanúgy megmarad. Amíg az EC szoftveresen javítja a tároló kapacitás kihasználását, addig a másik fejlesztés hardveresen igyekszik a költségek minimalizálására. A hozzáférés gyakorisága szerint három csoportba rendezi az adatokat, és a ritkán használt, régi adatokat olcsóbb, de lassabb tárolókra lehet szervezni.

Következőkben az adat trendekről beszélt az előadó, úgy mint:
 • A modern alkalmazásokban az adatok elemzése elsődleges funkció
 • A gyakorlat azt mutatja, hogy a szolgáltatásokat és adat elemző rétegeket együttesen használják
  • Spark + HBase
  • Flume + Storm + Hive + Tableau
 • Alapvető elvárások ezen a területen:
  • Könnyen felhasználható legyen és könnyen lehessen menedzselni
  • Biztonságos legyen
  • Reprodukálható legyen
Ezután az előadó a YARN fontosságát emelte ki, a YARN.next már a hagyományos konténerek mellett Docker konténerek használatát is támogatja, és ezzel lehetővé vált, hogy ne csak Hadoop komponensek futását kezelje a YARN, hanem bármilyen más konténerizált alkalmazásét. Ilyen alkalmazások lehetnek a Tomcat, MySQL, vagy akár saját alkalmazásaink. Ez egy nagyon fontos lépés volt, hiszen ezzel az újítással fürtjeinket nem csak Hadoop műveletekre tudjuk használni, hanem gyakorlatilag a YARN-on keresztűl teljes erőforrás menedzsmentet kapunk.

A YARN után a Spark került elő, "Miért szeretjük a Sparkot a Hortonworksnél" címmel. Nekem talán a legfontosabb üzenet az volt ezzel a témával kapcsolatban, hogy ha már a Spark "YARN ready", és az alkalmazásunk egyébként is kapcsolódik más (Hadoop) szolgáltatásokkal, akkor nyugodtan bízzuk a YARN-ra a Spark erőforrások kiosztását is, mert meghálálja magát a dolog. De mi is jellemzi a Sparkot:
 • Elegáns fejlesztői API
  • DataFrame-k
  • Gépi tanulás
  • SQL
 • Data sience-eknek készült
  • A alkalmazások kiszámíthatóan tudnak skálázódni, és megfelelően lehet őket tagolni
 • Demokratizálja a gépi tanulást
  • A Spark azt csinálja a gépi tanulással a Hadoopon belül, amit a Hive csinált az SQL-el
 • Közösség
  • Széles körben fejlesztik, és nagy érdeklődés övezi, nem csak a fejlesztők irányából
 • Realizálja az adat operációs rendszerek értékét
  • Kulcs fontosságú eszköz a Hadoop érában
A 2016-os évben nagy erőkkel fog zajlani a Spark mélyebb integrációja a Hadoop ökoszisztémával, számtalan fejlesztésre kitért az előadó (a teljesség igénye nélkül):
 • Szorosabb RDD és HDFS együtt működés
 • Dinamikus végrehajtás data-locality alapján
 • Atlas integráció
 • Hbase konnektor
 • NiFi stream-ek
 • Biztonsági fejlesztések
  • SparkSQL Security
  • Wire Encryption
 • Spark fejlesztés és vizualizáció Zeppelinben
Utolsó témakörként a biztonság került még szóba. Erről a témáról nem lehet eleget beszélni, és rengeteg fronton helyt kell állni. Négy főbb projektet emelt ki az előadó, melyek együttes használatával fel lehet adni a leckét a támadónak, és az adatok belső védelme is megoldható.

Az Apache Ranger egy központosított biztonsági keretrendszer, ami az alábbiakról gondoskodik:
 • Authorizáció
 • Authentikálás
 • Audit
 • Adat titkosítás
 • Biztonsági beállítások kezelése
Az Apache Knox a HTTP és REST interfészeket hivatott megvédeni. Egy Hadoop fürt védelmében kulcs szerepet játszik, hogy a tűzfalon minden befelé irányuló porton tiltani kell az adat forgalmat, elzárva a rendszert a külvilágtól. Amennyiben felhasználóink mégis szeretnének a rendszerhez hozzáférni, a Knox egy biztonságos átjárót biztosít külső hálózatok felé.
 • Egyszerűsíti a hozzáférést, mert elfedi a Kerberost és nem szükséges annak telepítése a kliens gépeken
 • Fokozza a biztonságot azáltal, hogy SSL csatornán kommunikál
 • Központosítja a vezérlést, mivel lehet benne irányítani a kéréseket akár több Hadoop fürt felé
 • Nagy vállalati integrációt biztosít LDAP és Active Directory támogatással
Szóba került az előadásban az Apache Atlas projekt is, ami egy integrációs keretrendszer, és nagy vállalati rendszereket segít Hadoop-pal összekötni, valamint az Apache Metron, amely jelenleg még inkubátor projekt, és biztonsági analízist végez, ami alapján értesítéseket tud küldeni.

Az előadása végén János pár szóban beszélt a Hortonworks szárnyai alatt Magyar országon fejlesztett HaaS megoldásról a Cloudbreakről. A támogatott felhő platformok között nem kisebb nevek szerepelnek mint az Amazon AWS, Google GCE, Microsoft Azure, vagy az OpenStack. A Cloudbreak lényegében minimális felhasználói interakcióval gondoskodik az infrastruktúra beüzemelésétől, az Apache Ambari fürt beállításán át, a teljes Hadoop környezet felépítéséig mindenről.

Az előadások végeztével megkezdődött a kötetlen beszélgetés, pizza sör ilyenek :). Sokan részt vettek a meetupon, és jó volt látni, hogy ennyi embert foglalkoztatnak az idei trendek. Ha idáig eljutottál, valószínűleg te is közéjük tartozol, ne habozz megosztani a véleményed!