A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Linux. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Linux. Összes bejegyzés megjelenítése

2015. május 25., hétfő

Konténerezett Hadoop és Cassandra cluster konfigurálása - második rész

Az előző részben sikeresen elindítottuk a Hadoop clustert, annyi szépség hibával, hogy a Docker konténerek a Vagrantos gépek IP címeire telepedtek --net=host kapcsolóval, ami bizonyos körülmények között elfogadható, de mindenképpen szeretném elkerülni a host IP-k használatát. A most következő részben három dologgal fogom felturbózni az infrastruktúrát. Szeretném a gépeket Swarm clusterben összefogni, hogy DNS segítségével találják meg egymást, egy privát hálózaton. A Swarm a Docker Engine képességeit terjeszti ki egy egész gép csoportra, lényegében a megszokott szolgáltatásokat kapjuk, csak nem egy gépre levetítve, hanem egy egész fürtre. A Weave gondoskodik a konténer közi hálózatról, és bár rendelkezik saját DNS megoldással, számomra a Docker-spy szimpatikusabb választásnak tűnt, mert egyszerűbb telepíteni és üzemeltetni.

Előkészítés

Első dolgunk, hogy meglévő projektünket frissítjük a megfelelő verzióra:
cd hadoop-docker && git checkout 2.6.0-dns && git pull origin 2.6.0-dns
cd .. && git checkout 2.6.0-dns && git pull origin 2.6.0-dns
A Docker Swarmot és egyéb szükséges szolgáltatásokat egy újabb virtuális gépre telepítettem, kénytelen voltam a hálózati címeket megváltoztatni, mert a Swarm menedzser nem volt hajlandó az 1-es végű gépre csatlakozni, kitöröltem a hostnév konfigurációt, hiszen többé nem lesz rá szükség, illetve a Weave hálózathoz szükséges újabb IP-ket konfiguráltam:
config.vm.define "swarm" do |sw|
 sw.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.15"

 sw.vm.provision :shell, inline: "sh /vagrant/swarm.sh 10.2.0.15/16 10.2.15.0/24"

 config.vm.provider :virtualbox do |vb|
 vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", "512"]
 end
end
Élesszük fel a gépeket:
vagrant halt && vagrant up
Majd a futó Vagrantos környezetben építsük újra a konténereket illetve eszközöljük az egyéb változtatásokat:
vagrant provision master slave1 slave2 slave3
Lépjünk be a virtuális gépekre, és töröljünk minden futó konténert:
docker rm -f $(docker ps -qa)

Változások

Mielőtt nekilátnánk a szolgáltatások elindításához vegyük sorra pontosan miket kellett átalakítani a kódban.

common.sh
sed -i "s/exit 0//" /etc/rc.local
if [ -z "$(cat /etc/rc.local | grep 'docker restart')" ]; then
    echo "service docker restart" >> /etc/rc.local
fi
Biztos ami biztos a Dockert kényszerítem, hogy elinduljon.
cat > /etc/network/interfaces.d/weave.cfg << EOF
auto weave
iface weave inet static
    address $(echo $1 | sed "s|/.*||")
    network 10.2.0.0
    netmask 255.255.0.0
    broadcast 0.0.0.0
    bridge_ports none
    bridge_maxwaitout 0
EOF
Létrehoztam egy hálózati hidat a Weave számára az első paraméterben (pl. 10.2.0.15/16) megadott IP címmel.
apt-get update && apt-get -y install bridge-utils curl docker.io
echo "" > /etc/default/docker
service docker restart
Telepítem a bridge-utils csomagot ami elengedhetetlen a perzisztens hálózati hídhoz, majd kényszerítem a Dockert, hogy alap beállításokkal induljon el.
if [ ! -f /usr/local/bin/weave ]; then
  wget -O /usr/local/bin/weave https://github.com/weaveworks/weave/releases/download/latest_release/weave
  chmod a+x /usr/local/bin/weave
fi
if [ -z "$(ifconfig | grep weave)" ]; then
  weave create-bridge
  ip addr add dev weave $1
fi
Telepítem a Weavet, és mivel az előzőekben definiált hálózati híd a következő újraindítás során válik csak perzisztenssé, ezért most az egyszer kézzel létrehozom azt a Weave beépített eszközével.
echo "DOCKER_OPTS='-H tcp://$(ifconfig eth1 | awk '/inet addr/{print substr($2,6)}'):2375 -H unix:///var/run/docker.sock --bridge=weave --fixed-cidr=$2'" > /etc/default/docker
service docker restart
Az eth1 nevű interfésszel összekapcsolom a Dockert, így az kívülről is elérhetővé válik, továbbra is használatban marad a Unix socket, definiálom a hidat mint hálózati csatolót, és garantálom, hogy a Docker minden konténernek teljesen egyedi IP-t adjon cluster szerte a második paraméterben (pl. 10.2.15.0/24) megadott IP tartománnyal.

A konténer konfigurációjában is kellett kicsit piszkálni, a bootstrap.sh-ban lecseréltem a statikus IP konfigurációt host nevekre:
if [ -z "$MASTER" ]; then
  HOST_NAME=$(hostname)
  echo $HOST_NAME > $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop/masters
  echo $HOST_NAME > $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop/slaves
  if [ -n "$SLAVES" ]; then
   echo "$SLAVES" | sed -e "s/,/\n/g" >> $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop/slaves
  fi
 
  for a in `ls $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop/*site.xml`; do sed -i "s/master/$HOST_NAME/g" $a; done
else
  if [ -n "$MASTER" ]; then
   for a in `ls $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop/*site.xml`; do sed -i "s/master/$MASTER/g" $a; done
  fi
fi
Többé nem a mesterrel kell környezeti változóval tudatni, hogy mester módban induljon el, hanem a szolgáknak kell megadni a mester host nevét. A mester kicseréli a *.site.xml konfigurációs állományokban a master nevet a saját host nevére, a szolgák pedig a megadott névre.

Futtatás

A rendszer automatizálása eddig a pontig tartott, az egyes komponenseket már kézzel kell elindítani. A swarm nevű gépen indítsuk el a Weave hálózatot, hozzuk létre a Swarm cluster és indítsuk el a menedzsert:
weave launch
docker run --rm swarm create > /vagrant/currenttoken
docker run -d -p 1234:2375 swarm manage token://$(cat /vagrant/currenttoken)
Majd a többi gépen csatlakozzunk a hálózathoz és a clusterhez:
weave launch 192.168.50.15
docker run -d swarm join --addr=$(ifconfig eth1 | awk '/inet addr/{print substr($2,6)}'):2375 token://$(cat /vagrant/currenttoken)
Ellenőrizzük, hogy a Swarm cluster megfelelően jött-e létre:
docker -H tcp://192.168.50.15:1234 info
Látnunk kell, hogy 3 gépből áll a fürt (ne essünk kétségbe, ha rögtön nem jelennek meg a gépek, van egy kis késleltetése a rendszernek). A feladat első részével végeztünk is, ha megfelelően paraméterezve elindítjuk a konténereket, akkor a hálózaton látni fogják egymást. Nagyobb cluster méret esetén érdemes még un. Service discovery réteggel kibővíteni  a rendszert. Támogatott implementáció akad bőven Etcd, Consul, Zookeeper, nem szeretnék a részletekbe belemenni, mindenki használja a saját preferáltját. A SD-nek két fontos szerepe van: az egyik, hogy a Swarm menedzser azon keresztül találja meg a gépeket a clusterben, a másik, hogy a gépek egymást is azon keresztül találják meg a hálózaton. A jelenlegi gép méret az első opciót nem igazán indokolja, DNS szolgáltatásnak pedig mondhatni ágyúval verébre esete áll fenn, így valami egyszerűbb megoldást választottam. Számtalan DNS projekt érhető el Docker ökoszisztémában, a legtöbb arra alapozza a működését, hogy listenereket aggat a Docker registryre és elcsípik amikor egy konténer létrejön vagy megszűnik. Ahogy említettem és a Docker-spyt választottam, és ennek megfelelően indítsuk is el azt a swarm nevű gépen.
docker run --name docker-spy -e "DOCKER_HOST=tcp://192.168.50.15:1234" -e "DNS_DOMAIN=lo" -p 53:53/udp -p 53:53 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock iverberk/docker-spy
Ez a konténer nem csatlakozik a Swarm clusterhez, viszont a cluster eseményeire reagál, és az lo végződésű host neveket regisztrálja a memóriában, a többi kérést pedig a Google népszerű név feloldó szervere felé továbbítja, így nem kell aggódnunk, hogy csak a saját neveinket oldja fel.

Nincs más dolgunk, mint elindítani a Hadoop konténereket.

slave1
docker -H tcp://192.168.50.15:1234 run --name hadoop-slave1 --dns 192.168.50.15 -h slave1.lo -e "MASTER=master.lo" -e "SLAVES=slave1.lo,slave2.lo,slave3.lo" -it mhmxs/hadoop-docker:2.6.0 /etc/bootstrap.sh -bash
slave2
docker -H tcp://192.168.50.15:1234 run --name hadoop-slave2 --dns 192.168.50.15 -h slave2.lo -e "MASTER=master.lo" -e "SLAVES=slave1.lo,slave2.lo,slave3.lo" -it mhmxs/hadoop-docker:2.6.0 /etc/bootstrap.sh -bash
slave3
docker -H tcp://192.168.50.15:1234 run --name hadoop-slave3 --dns 192.168.50.15 -h slave3.lo -e "MASTER=master.lo" -e "SLAVES=slave1.lo,slave2.lo,slave3.lo" -it mhmxs/hadoop-docker:2.6.0 /etc/bootstrap.sh -bash
master
docker -H tcp://192.168.50.15:1234 run --name hadoop-master --dns 192.168.50.15 -h master.lo -e "SLAVES=slave1.lo,slave2.lo,slave3.lo" -it mhmxs/hadoop-docker:2.6.0 /etc/bootstrap.sh -bash
Ha mindent jól csináltunk, akkor a docker-spy konténer logjában látnunk kell, ahogyan regisztrálja a host neveket, kedvünre futtathatjuk a nekünk tetsző map/reduce jobot.

A következő részben egy Cassandra cluster beüzemelésének lépéseit tervezem bemutatni, némi teljesítmény hangolással, és egy map/reduce job futtatásával.

2015. május 19., kedd

Konténerezett Hadoop és Cassandra cluster konfigurálása - első rész

A következő cikk-sorozatban egy Hadoop cluster telepítését mutatom be Cassandra támogatással, a méltán népszerű Docker konténerekbe zárva. Ebben a cikkben a Hadoop telepítése és konfigurálása kerül terítékre. Bár mindkét rendszer elindítható egyke módban, azért az elsődleges cél területük a nagy mennyiségű adat kezelés elosztott rendszereken, ha pedig a skálázhatóság is fontos szerepet játszik a kiszolgálásban, akkor a Docker kézenfekvő és divatos megoldás. A konténereket ésszerűen nem 0-ról építettem fel, hanem újrahasznosítottam a SequenceIQ Hadoop, és a Spotify Cassandra konténerét. Mindkét csapatról elmondható, hogy van sejtésük :) a témáról, így biztos alapnak éreztem az ő megoldásaikból kiindulni. A cikk készítése során fontos szempontnak tartottam, hogy bárki, aki megfelelő mennyiségű memóriával rendelkezik, a saját gépén próbálhassa ki a Hadoop és Cassandra házasságát, és ne kelljen valamilyen olcsó vagy drága felhő szolgáltatást előfizetnie. Választásom a Vagrantra esett, és segítségével virtualizálom a gépeket, a hálózatot, és egyéb erő forrásokat, és készítek privát hálózatot, amin keresztül a gépek elérik egymást. További előnye a döntésnek, hogy így a Hadoop memória kezelésébe is el kell mélyednünk, hiszen mindent minimalizálni kényszerültem, mivel a Hadoop alap konfiguráció óriási méretekre van optimalizálva, a konténerenknéti maximális 8192 Mb memória és 8 vcore legalábbis erről árulkodik.

A teljes projekt forrását elérhetővé tettem, így az első lépés a forrás megszerzése, és a Vagrant gépek elindítása. Az egyes gépek között 4.5 Gb memóriát osztottam szét (+oprendszer, +vagrant,+a böngésző amiben olvasod a cikket),  amennyiben nincs elegendő memória, kézzel kell a főbb gépeket elindítani. Türelmetlenek a cassandra.sh fájlban letilthatják a Cassandra konténerek építését, egy darabig úgysem lesz rájuk szükség.
git clone https://github.com/mhmxs/vagrant-host-hadoop-cassadra-cluster.git
cd vagrant-host-hadoop-cassadra-cluster
git submodule update --init
cd hadoop-docker && git checkout 2.6.0-static-ip
cd .. && git checkout 2.6.0-static-ip
vagrant up
Amíg a letöltés, telepítés, és egyéb gyártási folyamatok zajlanak kukkantsunk kicsit a motor háztető alá, lesz rá időnk bőven, ugyanis ezen a ponton nem sokat optimalizáltam, így sok tartalom többször is letöltésre kerül az egyes virtuális gépeken (javaslatokat várom a hozzászólásban). Íme a vagrant konfiguráció:
 config.vm.box = "ubuntu/vivid64"
 config.vm.provider "virtualbox" do |v|
 v.memory = 1024
 end
 config.vm.box_check_update = false
 config.vm.define "slave1" do |slave|
 slave.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.1"
 slave.vm.provision :shell, inline: "hostname slave1 && sh /vagrant/cassandra.sh"
 end
 config.vm.define "slave2" do |slave|
 slave.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.2"
 slave.vm.provision :shell, inline: "hostname slave2 && sh /vagrant/cassandra.sh"
 end
 config.vm.define "slave3" do |slave|
 slave.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.3"
 slave.vm.provision :shell, inline: "hostname slave3 && sh /vagrant/cassandra.sh"
 end
 config.vm.define "master" do |master|
 master.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.4"
 config.vm.provision :shell, inline: "hostname master && sh /vagrant/hadoop.sh"
 config.vm.provider :virtualbox do |vb|
  vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", "1536"]
 end
 end
Tehát van 4 gépünk egy hálózaton, egy mester és 3 szolga. A host név beállítás sajnos nem perzisztens, de a hibát már csak a következő verzióban javítottam, elnézést. A gépek száma tovább növelhető, az ököl szabály, hogy ami 3 gépen működik, az jó eséllyel működik többön is, ezért én a minimális darabszámot preferáltam. Elég sok leírást olvastam végig a Hadoop fürtök konfigurálásáról, és azonnal meg is jegyezném az egyik legnagyobb problémát az ökoszisztémával kapcsolatban. Olyan ütemben fejlődik a platform, hogy amit ma megírtam, az lehet, hogy holnap már nem is érvényes, vonatkozik ez az architektúrára (természetesen nem messziről szemlélve, az ördög a részletekben lakik), a beállításokra, és a fellépő hibákra is. Számtalan esetben az általam használt 2.6.0-ás verziójú Hadoop komponensben már nem is létezett az a kapcsoló, amivel javasolták az elcsípett kivétel kezelését, és kivétel akadt bőven.

Vegyük sorra milyen változtatásokat eszközöltem a beállításokban, de előtte tisztázzunk pár paramétert:
 • konténerek minimum memória foglalása: 4 Gb memória alatt 256 Mb az ajánlott
 • konténerek száma: min (2 * processzor magok, 1.8 * merevlemezek száma, Összes memória / konténer minimum memória foglalásával) - min(2, 1.8, 1024 / 256) = 2 egy kis csalással
 • rendszernek fenntartott memória: 4 Gb esetén 1 Gb, ennél kisebb értékre nincs ajánlás, így én az 512 Mb-ot választottam
 • összes felhasználható memória: rendelkezésre álló - fenntartott, 1024 - 512 = 512 Mb (gépenként 2 konténer)
További részletek és az ajánlott matek itt található.

Dockerfile
 • Telepítettem a Cassandrát
 • Mivel a Cassandra függősége az Open JDK 8, ezért eredeti Java konfigurációt eltávolítottam
 • Közös RSA kulcsot generáltam, hogy a konténerek között megoldható legyen a bejelentkezés jelszó nélkül
 • A Hadoop classpathjára betettem a Cassandrát
 • Pár további portot kitettem, exposoltam magyarul
 • Kicsit átrendeztem a parancsok sorrendjét, hogy minél gyorsabban lehessen konfigurációt változtatni, hála a rétegelt fájl-rendszernek a Docker csak a különbségig görgeti vissza a konténert, és onnan folytatja az építési műveletet tovább
core-site.xml
 • fs.defaultFS: hdfs://master:9000 - a master gépen fog futni a NameNode, és ezt jó, ha mindenkinek tudja
hdfs-site.xml
 • dfs.replication: 2 - a fájlrendszer replikációs faktorát emeltem meg 2-re
 • dfs.client.use.datanode.hostname: true - a dfs kliensek alap értelmezetten IP alapján kommunikálnak, ha több interfészünk, vagy több hálózati rétegünk van, akkor ez a működés okozhat fejfájást
 • dfs.datanode.use.datanode.hostname: true - szintén zenész
 • dfs.namenode.secondary.http-address: master:50090 - a másodlagos NameNode elérhetősége
 • dfs.namenode.http-address: master:50070 - az elsődleges NameNode elérhetősége
mapred-site.xml
 • mapreduce.jobtracker.address: master:8021 - szükségünk van egy JobTrackerre
 • mapreduce.map.memory.mb: 256 - map műveletet végző konténer memória foglalása
 • mapreduce.reduce.memory.mb: 512 - és a reducet végzőké
 • yarn.app.mapreduce.am.resource.mb: 512 - az AppMaster által felhasználható memória
 • yarn.app.mapreduce.am.job.client.port-range: 50200-50201 - alapértelmezetten un. ephemeral portot használ az AppMaster, az egyszerűség (tűzfal, port publikálás, stb.) kedvéért rögzítettem a tartományt
 • yarn.app.mapreduce.am.command-opts: -Xmx409m - AppMaster processz konfigurációja, ez okozott egy kis fejfájást, végül úgy találtam meg a problémát, hogy az eredeti forrásra egyesével rápakoltam a változtatásaimat, jó móka volt
 • mapreduce.jobhistory.address: master:10020 - elosztott környezetben szükség van JobHistory szerverre
 • mapreduce.jobhistory.webapp.address: master:19888 - igény esetén webes felületre is
 • mapreduce.application.classpath: ..., /usr/share/cassandra/*, /usr/share/cassandra/lib/* - az alapértelmezett útvonalakhoz hozzáadtam a Cassandrát
yarn-site.xml
 • yarn.resourcemanager.hostname: master
 • yarn.nodemanager.vmem-check-enabled: false - Centos 6 specifikus hiba jött elő, amit a virtuális memória ellenőrzésének kikapcsolásával tudtam megoldani. Bővebben a hibáról (6. Killing of Tasks Due to Virtual Memory Usage).
 • yarn.nodemanager.resource.cpu-vcores: 2 - a virtuális processzorok számát csökkentettem, így gépenként csak 2 osztható szét a konténerek között
 • yarn.nodemanager.resource.memory-mb: 512 - az a memória, amivel a helyi NodeManager rendelkezik
 • yarn.scheduler.minimum-allocation-mb: 256 - minimális memória foglalás konténerenként
 • yarn.scheduler.maximum-allocation-mb: 512 - és a maximális párja
 • yarn.nodemanager.address: ${yarn.nodemanager.hostname}:36123 - a konténer menedzser címe, alapértelmezetten a NodeManager választ portot magának, szintén specifikáltam
 • yarn.application.classpath: ..., /usr/share/cassandra/*, /usr/share/cassandra/lib/* - a Cassandrát elérhetővé tettem a Yarn számára
bootstrap.sh
echo $SLAVES | sed "s/,/\n/g" > /tmp/slaves
while read line; do printf "\n$line" >> /etc/hosts; done < /tmp/slaves
if [ -z "$(cat /etc/hosts | grep master)" ]; then
 printf "\n$MASTER_IP master" >> /etc/hosts
fi
if [ -n "$MASTER" ]; then
 echo "Starting master"
 
 rm /tmp/*.pid
 
 echo "master" > $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop/masters
 echo "master" > $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop/slaves
 while read line; do echo $line | sed -e "s/.*\s//" >> $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop/slaves; done < /tmp/slaves
 
 $HADOOP_PREFIX/sbin/start-dfs.sh
 $HADOOP_PREFIX/bin/hdfs dfs -mkdir -p /user/root
 $HADOOP_PREFIX/sbin/start-yarn.sh
 $HADOOP_PREFIX/sbin/mr-jobhistory-daemon.sh --config $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop start historyserver
else
 echo "Starting slave"

 if [[ $1 == "-bash" ]]; then
 echo "To read logs type: tail -f $HADOOP_PREFIX/logs/*.log"
 fi
fi
Gondoskodtam a megfelelő DNS beállításokról, szétválasztottam a futás jellegét a MASTER környezeti változó alapján, amit a konténer futtatásakor tudunk megadni, valamint indítottam egy JobHistory szervert a masteren. Az echo "master" > $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop/slaves sor gondoskodik arról, hogy a mester is végezzen szolgai munkát, igény szerint ez eltávolítható, és egyúttal némi memória is felszabadítható a mester gépen.

Miután befejeződött a Vagrant gépek előkészítése, és a konténerek is elkészültek, nincs más hátra, mint elindítani a konténereket, vagy mégsem? Sajnos nem, ugyanis egy kivételbe futunk a job futtatása során, de menjünk egy kicsit bele a részletekbe.
vagrant ssh slave[1-3]
docker run --name hadoop -h slave[1-3] -e "MASTER_IP=192.168.50.4" -e "SLAVES=192.168.50.1 slave1,192.168.50.2 slave2,192.168.50.3 slave3" -p 50020:50020 -p 50010:50010 -p 50075:50075 -p 8040:8040 -p 8042:8042 -p 49707:49707 -p 2122:2122 -p 36123:36123 -p 50200-50210:50200-50210 -it mhmxs/hadoop-docker:2.6.0 /etc/bootstrap.sh -bash
vagrant ssh master
docker run --name hadoop -h master -e "MASTER=true" -e "MASTER_IP=192.168.50.4" -e "SLAVES=192.168.50.1 slave1,192.168.50.2 slave2,192.168.50.3 slave3" -p 50020:50020 -p 50090:50090 -p 50070:50070 -p 50010:50010 -p 50075:50075 -p 9000:9000 -p 8021:8021 -p 8030:8030 -p 8031:8031 -p 8032:8032 -p 8033:8033 -p 8040:8040 -p 8042:8042 -p 49707:49707 -p 2122:2122 -p 8088:8088 -p 10020:10020 -p 19888:19888 -p 36123:36123 -p 50200-50210:50200-50210 -it mhmxs/hadoop-docker:2.6.0 /etc/bootstrap.sh -bash
Bizonyosodjunk meg róla, hogy mind a 4 konténer rendben elindult-e és, hogy a cluster összeállt-e megfelelően:
bin/hdfs dfsadmin -report
bin/yarn node -list
Tegyünk egy próbát:
bin/hdfs dfs -mkdir -p input && bin/hdfs dfs -put $HADOOP_PREFIX/etc/hadoop/* input
bin/hadoop jar share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-2.6.0.jar wordcount input output
WARN [main] org.apache.hadoop.mapred.YarnChild: Exception running child : java.net.NoRouteToHostException: No Route to Host from master/172.17.0.155 to 172.17.0.159:40896 failed on
socket timeout exception: java.net.NoRouteToHostException: No route to host; For more details see: http://wiki.apache.org/hadoop/NoRouteToHost
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:422)
at org.apache.hadoop.net.NetUtils.wrapWithMessage(NetUtils.java:791)
at org.apache.hadoop.net.NetUtils.wrapException(NetUtils.java:757)
at org.apache.hadoop.ipc.Client.call(Client.java:1472)
at org.apache.hadoop.ipc.Client.call(Client.java:1399)
at org.apache.hadoop.ipc.WritableRpcEngine$Invoker.invoke(WritableRpcEngine.java:244)
at com.sun.proxy.$Proxy8.getTask(Unknown Source)
at org.apache.hadoop.mapred.YarnChild.main(YarnChild.java:132)
Caused by: java.net.NoRouteToHostException: No route to host
at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.checkConnect(Native Method)
at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.finishConnect(SocketChannelImpl.java:717)
at org.apache.hadoop.net.SocketIOWithTimeout.connect(SocketIOWithTimeout.java:206)
at org.apache.hadoop.net.NetUtils.connect(NetUtils.java:530)
at org.apache.hadoop.net.NetUtils.connect(NetUtils.java:494)
at org.apache.hadoop.ipc.Client$Connection.setupConnection(Client.java:607)
at org.apache.hadoop.ipc.Client$Connection.setupIOstreams(Client.java:705)
at org.apache.hadoop.ipc.Client$Connection.access$2800(Client.java:368)
at org.apache.hadoop.ipc.Client.getConnection(Client.java:1521)
at org.apache.hadoop.ipc.Client.call(Client.java:1438)
Miközben újra futtattam a jobot megpróbáltam elcsípni a folyamatot, ami az imént a 40896 porton futott, most pedig a 39552-őt használta volna. Elég rövid volt az idő ablak, de én is elég fürge voltam.
# lsof -i tcp:39552
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
java 2717 root 235u IPv4 147112 0t0 TCP namenode:60573->172.17.0.15:39552 (SYN_SENT)
java 2733 root 235u IPv4 147111 0t0 TCP namenode:60572->172.17.0.15:39552 (SYN_SENT)
-bash-4.1# ps x | grep 2717
2717 ? Sl 0:01 /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk/bin/java -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dhadoop.metrics.log.level=WARN -Xmx200m -Djava.io.tmpdir=/tmp/hadoop-root/nm-local-dir/usercache/root/appcache/application_1431716284376_0003/container_1431716284376_0003_01_000012/tmp -Dlog4j.configuration=container-log4j.properties -Dyarn.app.container.log.dir=/usr/local/hadoop/logs/userlogs/application_1431716284376_0003/container_1431716284376_0003_01_000012 -Dyarn.app.container.log.filesize=0 -Dhadoop.root.logger=INFO,CLA org.apache.hadoop.mapred.YarnChild 172.17.0.15 39552 attempt_1431716284376_0003_m_000008_1 12
Elindul a szolgán egy YarnChild processz, ami az első paraméterben megadott IP-n szeretne kommunikálni a második paraméterben megadott ephemeral porton (a forráskódból derült ki), és a mester nem tud hozzá csatlakozni, hiszen nem a virtuális gép IP címe van megadva, amin a kommunikáció valójában zajlik, és nem is a szolga host neve, hanem a Docker konténer IP-je, amit a mester nem ér el. Kutakodtam a konfigurációk között, próbáltam a forrásból kideríteni, hogy mely beállítással lehetnék hatással erre a működésre, és szomorúan kellett tudomásul vennem, hogy erre nincs kapcsoló vagy nagyon elrejtették.

Miután a port publikálási megoldással zsákutcába jutottam az alábbi megoldások jöhettek számításba:
 • Használom a --net=host Docker kapcsolót, és akkor a konténerek közvetlenül a virtuális gép hálózati csatolójára ülnek - tiszta és száraz érzés
 • Privát hálózatot hozok létre pl. VPN - sajtreszelővel ...
 • Konfigurálok egy Weave hálózatot - na ez már izgalmasan hangzik
Az egyszerűség kedvéért elsőként kipróbáltam a --net=host kapcsolót, hogy lássam egyáltalán működik-e az összerakott rendszer.
vagrant ssh slave[1-3]
docker run --name hadoop --net=host -e "MASTER_IP=192.168.50.4" -e "SLAVES=192.168.50.1 slave1,192.168.50.2 slave2,192.168.50.3 slave3" -it mhmxs/hadoop-docker:2.6.0 /etc/bootstrap.sh -bash
vagrant ssh master
docker run --name hadoop --net=host -e "MASTER=true" -e "MASTER_IP=192.168.50.4" -e "SLAVES=192.168.50.1 slave1,192.168.50.2 slave2,192.168.50.3 slave3" -it mhmxs/hadoop-docker:2.6.0 /etc/bootstrap.sh -bash
Ezúttal tökéletesen lefutott a job, örülünk, de elégedettek még nem vagyunk. A jelenlegi állapot forrása itt érhető el, a Vagrantos környezeté pedig itt.

Előzetes a következő rész tartalmából. Hűsünk beállítja a Swarm clustert, majd némi küzdelem árán lecseréli a kézi DNS konfigurációt automatizált megoldásra. Vajon melyik implementációt választja? Kiderül a folytatásban...

2010. április 28., szerda

Weboldal beüzemelése Linux, Apache, Glassfish alapon

Java-s web-alkalmazások fejlesztése során gyorsan felmerül az igény arra, hogy az oldal elérhető legyen mindenféle portszám megadása nélkül, hiszen vég-felhasználóink általában nem szakavatott fejlesztők, vagy rendszer tervező mérnökök, akiktől nem idegen az efféle címzés. A probléma megoldására több lehetséges megoldás is létezik, az általam felvázolt lehetőség csak egy a sok közül. Operációs rendszernek Linuxot választottam, kedvenc alkalmazás-szerverem pedig a Glassfish.
A beállítás lépései:
 • Glassfish domain létrehozása.
# asadmin create-domain --adminport 4848 --savemasterpassword domain1
A savemasterpassword opcióra azért van szükség, hogy a szerver indításakor és leállításakor ne kelljen a masterjelszavat megadni. Ellenkező esetben csak kézzel tudjuk a szervert indítani és/vagy leállítani.
 • Indító script megírása, és a megfelelő runlevel-be helyezése.
#!/bin/sh
ase "$1" in
start)
  ulimit -Hn 10240
  ulimit -Sn 10240
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin start-domain domain1
  ;;
stop)
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin stop-domain domain1
  ;;
restart)
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin stop-domain domain1
  ulimit -Hn 10240
  ulimit -Sn 10240
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin start-domain domain1
  ;;
*)
  echo $"usage: $0 {start|stop|restart}"
  exit 1
esac
Az első említésre méltó dolog, hogy én létrehoztam egy glassfish felhasználót a rendszerben, és annak nevében/jogosultságával telepítettem az alkalmazás-szervert. Ennek elsősorban biztonsági okai vannak, hiszen így az alkalmazás-szerver csak a "mezei" felhasználó hatáskörében tud tevékenykedni. A második dolog ami szemet szúrhat az ulimit parancs. A Linux kernelben meg van határozva, hogy mekkora darab-számú állományt nyithat meg egy alkalmazás/felhasználó. Ez a szám alapértelmezetten 1024, amiből a Glassfish indulás után elhasznál 8-900-at, így eléggé kis terhelés esetén is átlépi a határt. A kiadott ulimit parancs az adott processre, és az abból induló alprocessekre vonatkozik, ezért nem érdemes rendszer-szinten növelni a limitet, elég az init scriptben beállítani a kívánt értéket. A pontos érték megállapítása terheléses teszt után hangolható, ám kezdésnek érdemes 10240-re venni.
 • Apache web-szerver beállítása
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
  ServerName www.foo.bar
  ProxyPass / http://localhost:8080/foo.bar-war/
  ProxyPassReverse / http://localhost:8080/foo.bar-war/
  ProxyPassReverseCookieDomain localhost:8080/foo.bar-war www.foo.bar
  ProxyPassReverseCookiePath / /
  ProxyVia Off
  ProxyPreserveHost On
</VirtualHost>
Mivel a felhasználók az URL begépelésével a szerver 80-as portjára csatlakoznak, ésszerű megoldás, ha egy web-szervert telepítünk erre a portra, és a web-szerverből proxyzzuk át a megfelelő kéréseket az alkalmazás-szerver felé. A proxyzáshoz a mod_proxy és mod_proxy_http modulokat kell betölteni. A ProxyPass és ProxyPassReverse opciókkal magát a proxyzás útvonalát állítjuk be, míg a ProxyPassReverseCookieDomain és ProxyPassReverseCookiePath opciókkal a Cookie-k tárolásának módját írjuk elő. Az utóbbi 2 opció elhagyása esetén nem tudjuk a tárolt Cookie-kat elérni, mivel azok a www.foo.bar domainen lesznek bejegyezve, ebből kifolyólag Session azonosítót sem tudunk Cookie-ban tárolni.