2010. április 28., szerda

Weboldal beüzemelése Linux, Apache, Glassfish alapon

Java-s web-alkalmazások fejlesztése során gyorsan felmerül az igény arra, hogy az oldal elérhető legyen mindenféle portszám megadása nélkül, hiszen vég-felhasználóink általában nem szakavatott fejlesztők, vagy rendszer tervező mérnökök, akiktől nem idegen az efféle címzés. A probléma megoldására több lehetséges megoldás is létezik, az általam felvázolt lehetőség csak egy a sok közül. Operációs rendszernek Linuxot választottam, kedvenc alkalmazás-szerverem pedig a Glassfish.
A beállítás lépései:
 • Glassfish domain létrehozása.
# asadmin create-domain --adminport 4848 --savemasterpassword domain1
A savemasterpassword opcióra azért van szükség, hogy a szerver indításakor és leállításakor ne kelljen a masterjelszavat megadni. Ellenkező esetben csak kézzel tudjuk a szervert indítani és/vagy leállítani.
 • Indító script megírása, és a megfelelő runlevel-be helyezése.
#!/bin/sh
ase "$1" in
start)
  ulimit -Hn 10240
  ulimit -Sn 10240
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin start-domain domain1
  ;;
stop)
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin stop-domain domain1
  ;;
restart)
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin stop-domain domain1
  ulimit -Hn 10240
  ulimit -Sn 10240
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin start-domain domain1
  ;;
*)
  echo $"usage: $0 {start|stop|restart}"
  exit 1
esac
Az első említésre méltó dolog, hogy én létrehoztam egy glassfish felhasználót a rendszerben, és annak nevében/jogosultságával telepítettem az alkalmazás-szervert. Ennek elsősorban biztonsági okai vannak, hiszen így az alkalmazás-szerver csak a "mezei" felhasználó hatáskörében tud tevékenykedni. A második dolog ami szemet szúrhat az ulimit parancs. A Linux kernelben meg van határozva, hogy mekkora darab-számú állományt nyithat meg egy alkalmazás/felhasználó. Ez a szám alapértelmezetten 1024, amiből a Glassfish indulás után elhasznál 8-900-at, így eléggé kis terhelés esetén is átlépi a határt. A kiadott ulimit parancs az adott processre, és az abból induló alprocessekre vonatkozik, ezért nem érdemes rendszer-szinten növelni a limitet, elég az init scriptben beállítani a kívánt értéket. A pontos érték megállapítása terheléses teszt után hangolható, ám kezdésnek érdemes 10240-re venni.
 • Apache web-szerver beállítása
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
  ServerName www.foo.bar
  ProxyPass / http://localhost:8080/foo.bar-war/
  ProxyPassReverse / http://localhost:8080/foo.bar-war/
  ProxyPassReverseCookieDomain localhost:8080/foo.bar-war www.foo.bar
  ProxyPassReverseCookiePath / /
  ProxyVia Off
  ProxyPreserveHost On
</VirtualHost>
Mivel a felhasználók az URL begépelésével a szerver 80-as portjára csatlakoznak, ésszerű megoldás, ha egy web-szervert telepítünk erre a portra, és a web-szerverből proxyzzuk át a megfelelő kéréseket az alkalmazás-szerver felé. A proxyzáshoz a mod_proxy és mod_proxy_http modulokat kell betölteni. A ProxyPass és ProxyPassReverse opciókkal magát a proxyzás útvonalát állítjuk be, míg a ProxyPassReverseCookieDomain és ProxyPassReverseCookiePath opciókkal a Cookie-k tárolásának módját írjuk elő. Az utóbbi 2 opció elhagyása esetén nem tudjuk a tárolt Cookie-kat elérni, mivel azok a www.foo.bar domainen lesznek bejegyezve, ebből kifolyólag Session azonosítót sem tudunk Cookie-ban tárolni.